jid

ALTERNATIV STAVNING

jidd, yid

Definitioner

  • jude, en judisk person

exempelmening

  • Visste du att Scarlett Johansson är jid?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Jiddisch

ETYMOLOGI

ייִד (yid) 'jude'

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Äldre
Masorti/Konservativa
Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.), Borås

Annat

plural: jidden / yidn/ jidn (ייִדן)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.