bofke

ALTERNATIV STAVNING

bovke, bofki, bufke, buvke

Definitioner

  • busunge
  • bov, skurk, ohederlig person

exempelmening

  • Din son är en riktigt liten bofke, han bara busar hela tiden.
  • Du ska inte ha något med honom att göra, han är en riktig bofke!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Nyord

ETYMOLOGI

Se kommentar nedan

Who Uses This

Äldre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Annat

Ordet har hittills inte kunnat beläggas i någon jiddischlexikon. Det kan röra sig om ett lokalt påfund, som eventuellt endast har en lokal spridning; möjligen bestående av svenskans 'bov' kombinerat med ett jiddischkt diminutiv '-ke'

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.