Definitioner

 • bara för att; för sakens skull
 • göra något lite retsamt

Exempelmening

 • Min granne spelar hög musik, davka, för att irritera mig

Språkligt ursprung

 • Arameiska
 • Jiddisch
 • Modern hebreiska
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • arameiska דווקא (davka) 'precis'; 'exakt'; 'enbart' — finns även i jiddisch och modern hebreiska
  • Regioner

   • Stockholm (med omnejd)
   • Finland

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.