Definitioner

 • galet, knäpp

Exempelmening

 • Han är helt meshigge

Språkligt ursprung

 • Jiddisch
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • Hebreiska: משוגע (meshug'a); jiddisch (mesh'uge) (även משוגענער (mesh'ugener) och משוגענע (mesh'ugene) 'galen' i attributiv eller nominaliserad form)
  • Regioner

   • Stockholm (med omnejd)
   • Göteborg (med omnejd)
   • SkÃ¥ne (Malmö
   • Lund
   • Helsingborg etc.)

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.