Definitioner

 • (Ortodoxt) religiös person (subs.)
 • Religiös (adj.)
 • Något som associeras med religiösa (judiska) företeelser

Exempelmening

 • Det är mest rellisar som går med kippa på stan.
 • Han är lite rellis.
 • Måste man ha rellis-kläder (exempelvis långkjol) i shul?

Språkligt ursprung

 • Svenska

Etymologi

 • kortform av svenskans 'religiös'
  • Ordets användare

   • Glämstaledare
   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

   Alternativa stavningar

   сикль

Riktlinjer

 • Kan ha en viss negativ/nedsättande undermening.

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.