Definitioner

 • lämplig, passande
 • i enlighet med halachiska (mat-)lagar

Exempelmening

 • Ibland kan det vara svårt att hålla kosher i Sverige.
 • Rabbinen ska kontrollera att min mezuza är kosher.
 • Är det kosher med dig att vi ses en halvtimme senare?

Språkligt ursprung

 • Jiddisch
 • Textuell hebreiska
 • Västjiddisch

Etymologi

 • Hebreiska כשר (kashér), jiddisch/ashkenazisk hebreiska כּשר (kósher, kúsher)
  • Ordets användare

   • Ashkenazim
   • Religiösa
   • Traditionella/Ortodoxa
   • Jiddischtalare
   • Glämstaledare
   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Äldre
   • Hebreisktalare
   • Masorti/Konservativa
   • Yngre
   • Reform

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)
   • Göteborg (med omnejd)
   • SkÃ¥ne (Malmö
   • Lund
   • Helsingborg etc.)
   • BorÃ¥s

Riktlinjer

 • Enligt Lebenswerd (2013), uttalar svenska judar vanligtvis KOSHER [ˈkɔʃ:É™r] med lÃ¥ng o-vokal (likt ordet LÃ…SER), medan icke-judar ofta uttalar ordet [ˈko:ʃər], med kort o-vokal (likt tvÃ¥ sista stavelserna i ordet gaLOSCHER). Vidare härleder Lebenswerd (2013) det föregÃ¥ende uttalet till västjiddisch (väst-ashkenazisk hebreiska), som användes av de tidigaste generationerna av svenska judar (ca: 1774-1850), vilka huvudsakligen hade emigrerat frÃ¥n omrÃ¥den som idag tillhör Tyskland. -- Lebenswerd, P. J. (2013). "Distinctive features in Jewish Swedish: A description and a survey". Stockholms universitet.

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.