Definitioner

 • välsignelse

Exempelmening

 • Vilken bracha gör man över matze?

Språkligt ursprung

 • Jiddisch
 • Modern hebreiska
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • Hebreiska ברכה (brachá); jiddisch ברכה (bróche)
  • Ordets användare

   • Religiösa
   • Traditionella/Ortodoxa
   • Jiddischtalare
   • Glämstaledare
   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Hebreisktalare
   • Israeler

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)
   • Finland
   • Göteborg (med omnejd)
   • SkÃ¥ne (Malmö
   • Lund
   • Helsingborg etc.)

Riktlinjer

 • plural brachot / broches / bruches (ברכות)

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.