Definitioner

 • att omskära (någon)

Exempelmening

 • Vem ska brisa din son?

Språkligt ursprung

 • Jiddisch
 • Nyord

Etymologi

 • Avledning (verbifiering) av jiddisch ברית (bris) 'omskärelse'. Se kommentar nedan.
  • Ordets användare

   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)
   • Göteborg (med omnejd)
   • SkÃ¥ne (Malmö
   • Lund
   • Helsingborg etc.)

Riktlinjer

 • Även om 'brisa' är en avledning frÃ¥n jiddisch ברית (bris), bör termen betraktas som en lokal innovation, dÃ¥ den skiljer sig frÃ¥n de motsvarande termerna i jiddisch: מלע זײַן (male zayn), מלען (malen), יידשן (yidshn). Sannolikt är 'brisa' vanligare förekommande bland yngre talare, vilket styrker att det rör sig om en sentida innovation. Jmf. brisad 'omskuren', som ocksÃ¥ skiljer sig frÃ¥n jiddischens motsvarighet געמלעט (gemalet).

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.