Vänligen specificera nedan de ändringar du vill föreslå för detta uppslagsord: Relle

Här kan du föreslå ändringar för detta uppslagsord. Mer information om språkligt ursprung, ordens stavningar eller typ av talare som tenderar att använda orden finner du under fliken Riktlinjer.

Vänligen specificera vilka ändringar du vill föreslå för detta uppslagsord.