Definitioner

 • att orsaka att något blir treif (okosher)
 • att äta treif mat (okosher)

Exempelmening

 • Jacob treifar rätt ut numera, han äter fläsk.
 • Jag råkade treifa ner den mjölkiga kastrullen.

Språkligt ursprung

 • Jiddisch
 • Nyord
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • hebreiska/jiddisch טרײף (treif) 'okosher'
  • Ordets användare

   • Religiösa
   • Traditionella/Ortodoxa
   • Glämstaledare
   • Yngre

Riktlinjer

 • Det bör pÃ¥pekas att ordet טרײף (treif) 'okosher' vanligen är ett adjektiv, som lokalt har genomgÃ¥tt en verbifiering, med en helt ny betydelse, dvs. 'att göra nÃ¥got treif'; jmf. "kashra" 'att göra nÃ¥got kosher'.

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.