Definitioner

 • 'En god försegling (i livets bok)'. Hälsningsfras som (traditionellt) används mellan Jom Kippur och Hoshana Raba.
 • Se även: g'mar chatima tova

Exempelmening

 • GCT och chag sameach på dig!

Språkligt ursprung

 • Nyord
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • Hebreiska גמר חתימה טובה (g'mar chatima tova)
  • Ordets användare

   • Religiösa
   • Traditionella/Ortodoxa
   • Masorti/Konservativa
   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

Riktlinjer

 • Uttalas "ge-ce-te", och är en förkortning (akronym) av den transkriberade hebreiska frasen, där g = ×’, c = ×—, t = ט. Frasen tros ha uppstÃ¥tt under 2000-talets början i Stockholm.

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.