Definitioner

 • d'var tora; predikan; anförande baserat på Tora-avsnitt

Exempelmening

 • Ingen traditionell shabbat-middag är komplett utan en “dvarre”, som kidsen tydligen säger idag.

Språkligt ursprung

 • Nyord
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • Av hebreiska דבר תורה (d'var tora) 'predikan'
  • Ordets användare

   • Religiösa
   • Traditionella/Ortodoxa
   • Glämstaledare
   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Yngre
   • Judisk utbildning

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

Riktlinjer

 • Den typ av förkortningskonstruktion som "dvarre" tillhör, är vanligt förekommande i svenska dialekter som exempelvis stockholmska; jmf. taxi > tarre, fisk > firre etc. Se även "barre", "hebbe".

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.