Definitioner

 • Att vara trött; tråkig

Exempelmening

 • Jag är så shleif efter bilresan.
 • Filmen var riktigt shleif.

Språkligt ursprung

 • Nyord

Etymologi

 • Se kommentar nedan.
  • Ordets användare

   • Glämstaledare
   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

Riktlinjer

 • Shleif är sprunget ur jiddischens "shluf/shlof" (שלאָף), vilket betyder 'tupplur; sov', jmf. "shluffn/shloffn" (שלאָפן) 'sova'. Dock Ã¥terfinns varken denna innebörd eller detta uttal pÃ¥ jiddisch, utan är snarare att betrakta som en innovation i Stockholm som skett under de senaste 20-30 Ã¥ren. För liknande, se även "peisha", "deisha", "veishta" och "shkeip".

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.