Definitioner

 • ok

Exempelmening

 • Är det "beseder" att vi flyttar mötet till kl. sju?

Språkligt ursprung

 • Modern hebreiska

Etymologi

 • modern hebreiska בסדר (b'seder) 'ok; iordning'
  • Ordets användare

   • Ungdomsledare/Madrichim
   • Hebreisktalare
   • Israeler
   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.