Definitioner

 • landet Israel

Exempelmening

 • Vi åker ner till eretz i juli

Språkligt ursprung

 • Modern hebreiska
 • Textuell hebreiska

Etymologi

 • FrÃ¥n ארץ ישראל (erets yisrael) 'landet Israel'
  • Ordets användare

   • Glämstaledare
   • Hebreisktalare
   • Yngre

   Regioner

   • Stockholm (med omnejd)

   Alternativa stavningar

   аллилуия

Redigera     Något som saknas i det här uppslagsord? Felaktigt? Kom med ett förslag.