Meshigge

ALTERNATIV STAVNING

Meshiggene, Meshugge

Definitioner

  • galet, knäpp

exempelmening

  • Han är helt meshigge

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch

ETYMOLOGI

Hebreiska: משוגע (meshug'a); jiddisch (mesh'uge) (även משוגענער (mesh'ugener) och משוגענע (mesh'ugene) 'galen' i attributiv eller nominaliserad form)

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.