netilat yadaim

ALTERNATIV STAVNING

netilat jadaim, netilat jadajim, n'tilat yadayim, al netilat yadaim, netilera, vasha

Definitioner

  • Välsignelse i samband medhandtvagning med välsignelse (före måltid) (se kommentar nedan)

exempelmening

  • Innan hamotsi 'gör vi netilat yadaim'.
  • Har du netilerat?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Svenska, Modern hebreiska

ETYMOLOGI

hebreiska: נטילת ידיים (n'tilat yadaim) 'handtvagning med välsignelse (före måltid)'

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Ungdomsledare/Madrichim

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

Det existerar en rad olika avledningar av ovan term; 'att göra netaliat yadaim', 'netilera', vars rotmorfem härleds till 'netila', och 'vasha', som kommer från jiddisch vashn 'att tvätta', är tre exempel på sådana avledningar.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.