chazer

ALTERNATIV STAVNING

chazir

Definitioner

  • gris

exempelmening

  • Käkar han chazer?!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch, Modern hebreiska

ETYMOLOGI

hebreiska: חזיר (chaz'ir) 'gris' jiddich: חזיר (ch'azer) 'gris'

Who Uses This

Ashkenazim
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Kulturjudar

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.