frum

ALTERNATIV STAVNING

from, frim

Definitioner

  • Person som är mycket (relativt en själv) religiös

exempelmening

  • Kan de äta middag här hemma eller är de för frumma?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Svenska, Jiddisch

ETYMOLOGI

פֿרום (frum)

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare

Annat

Förekommer ofta i den amerikanska stavning , snarare än den svenska .

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.