schnorrer

ALTERNATIV STAVNING

shnorrer, shnorer

Definitioner

  • 1) Någon som tigger, snyltar, parasiterar, lever på andra
  • 2) En snåljåp (se kommentar nedan)

exempelmening

  • En shnorrer kommer inte till shul för att davna, utan för att äta gratis på kiddushen.
  • Var inte en schnorrer, dela med dig istället!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch שנאָרער (shnorer) 'tiggare'

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare
Äldre
Yngre
Reform

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Annat

Bland yngre svenska judar, har ordet 'shnorrer' genomgått en betydelseförändring, från att ursprungligen ha betytt 'snyltare' till 'snåljåp'. Troligen har detta skett till följd av de såväl semantiska som fonologiska likheterna mellan jiddischens 'shnor' och svenskans 'snål'.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.