psiche

ALTERNATIV STAVNING

pesiche, ptucha, pesicha, p'siche

Definitioner

  • Öppnande av Aron Hakodesh (Toraskåpet)

exempelmening

  • Kan du ta psichen efter nästa kaddish?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch פתיחה (psiche) 'öppning av Toraskåp', från hebreiska פתיחה (p'ticha) 'öppning' (lit.)

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Äldre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

Under G-dstjänster brukar olika (heders-)uppgifter delas ut (vanligen av en GABAI) till de närvarande; personen som tilldelats en PSICHE ska vid ett specifikt tillfälle ansvara för att Toraskåpet öppnas och sedan stängs. ALIYOT, HAGBE och G'LILA är exempel på andra sådana hedersuppgifter.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.