kosher

ALTERNATIV STAVNING

koscher, kasher

Definitioner

  • lämplig, passande
  • i enlighet med halachiska (mat-)lagar

exempelmening

  • Ibland kan det vara svårt att hålla kosher i Sverige.
  • Rabbinen ska kontrollera att min mezuza är kosher.
  • Är det kosher med dig att vi ses en halvtimme senare?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch, Västjiddisch

ETYMOLOGI

Hebreiska כשר (kashér), jiddisch/ashkenazisk hebreiska כּשר (kósher, kúsher)

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Äldre
Hebreisktalare
Masorti/Konservativa
Yngre
Reform

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.), Borås

Annat

Enligt Lebenswerd (2013), uttalar svenska judar vanligtvis KOSHER [ˈkɔʃ:ər] med lång o-vokal (likt ordet LÅSER), medan icke-judar ofta uttalar ordet [ˈko:ʃər], med kort o-vokal (likt två sista stavelserna i ordet gaLOSCHER). Vidare härleder Lebenswerd (2013) det föregående uttalet till västjiddisch (väst-ashkenazisk hebreiska), som användes av de tidigaste generationerna av svenska judar (ca: 1774-1850), vilka huvudsakligen hade emigrerat från områden som idag tillhör Tyskland. -- Lebenswerd, P. J. (2013). "Distinctive features in Jewish Swedish: A description and a survey". Stockholms universitet.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.