l'chaim

ALTERNATIV STAVNING

lechaim

Definitioner

  • utrop när man skålar (lit. till livet!)
  • snaps

exempelmening

  • Ska vi ta en l'chaim i baren?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch לחיים (l'chaim) 'skål' via hebreiska לחיים (l'chaim) 'till livet'

Who Uses This

Ashkenazim
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Äldre
Hebreisktalare
Israeler
Yngre
Kulturjudar

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.), Borås

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.