brojgez

ALTERNATIV STAVNING

brojges, broygez, broyges, b'rogez, berogez

Definitioner

  • bråk, dispyter (subst.)
  • arg, ilsken (adj.)
  • Vara ovänn med någon

exempelmening

  • Varför är din farmor och farfar brojgez?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch, Modern hebreiska

ETYMOLOGI

Hebreiska ברוגז (b'rogez) 'ilsken, arg', via jiddisch ברוגז (broygez) 'arg, ilska'

Who Uses This

Jiddischtalare
Äldre
Hebreisktalare

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

Enligt Lebenswerd (2013) använder en del, i synnerhet yngre, BROJGEZ synonymt med BRÅK, som i exemplet: "Blev det brojgez (bråk)?". Denna användning är sannolikt ett resultat av de, såväl fonetiska som semantiska, likheter som BRÅK och BROJGEZ delar. Se även SHNORRER, för ett annat exempel på hur vissa termer genomgått betydelseförändringar på fono-semantiska grunder.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.