bracha

ALTERNATIV STAVNING

broche, bruche

Definitioner

  • välsignelse

exempelmening

  • Vilken bracha gör man över matze?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch, Modern hebreiska

ETYMOLOGI

Hebreiska ברכה (brachá); jiddisch ברכה (bróche)

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Hebreisktalare
Israeler

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

plural brachot / broches / bruches (ברכות)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.