bensha

ALTERNATIV STAVNING

bentsha

Definitioner

  • att läsa Benshen / Birkat hamazon 'bordsbön'

exempelmening

  • På Glämsta benshar man varje gång man gjort 'hamotsi'.

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch בענטשן (bentshn) 'att välsigna'

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

Bensha 'läsa bordsbön' används i något snävare betydelse än i jiddisch, där בענטשן (bentshn) har den generella innebörden 'att välsigna (något)'.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.