brisa

ALTERNATIV STAVNING

brissa

Definitioner

  • att omskära (någon)

exempelmening

  • Vem ska brisa din son?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Jiddisch, Nyord

ETYMOLOGI

Avledning (verbifiering) av jiddisch ברית (bris) 'omskärelse'. Se kommentar nedan.

Who Uses This

Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Annat

Även om 'brisa' är en avledning från jiddisch ברית (bris), bör termen betraktas som en lokal innovation, då den skiljer sig från de motsvarande termerna i jiddisch: מלע זײַן (male zayn), מלען (malen), יידשן (yidshn). Sannolikt är 'brisa' vanligare förekommande bland yngre talare, vilket styrker att det rör sig om en sentida innovation. Jmf. brisad 'omskuren', som också skiljer sig från jiddischens motsvarighet געמלעט (gemalet).

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.