toches

ALTERNATIV STAVNING

tuches, tachat

Definitioner

  • bak; ända

exempelmening

  • Jag har suttit på min toches hela dagen.

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch תחת (tokhes/tukhes) 'bak; ända' < hebreiska תחת (taħat) 'under, nedan'.

Who Uses This

Ashkenazim
Jiddischtalare
Äldre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.), Borås

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.