vajna

ALTERNATIV STAVNING

vayna, weina, veina

Definitioner

  • klaga; gnälla

exempelmening

  • Folk bara vajnar hela tiden, sällan får man någon uppskattning.

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Jiddisch

ETYMOLOGI

jiddisch vajnen וויינען 'gråta; gnälla'

Who Uses This

Ashkenazim
Glämstaledare
Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.