g'mar chatima tova

ALTERNATIV STAVNING

gmar chatima tova, gmar chatimah tovah, gemar hatima tova, gmar khasime toyve

Definitioner

  • 'En god försegling (i livets bok)'; gott slut och må alla bli inskrivna i det goda livets bok. -- Hälsningsfras som traditionellt används mellan Jom Kippur och Hoshana Raba.
  • Se även: G.C.T

exempelmening

  • Hej, g'mar chatima tova!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska

ETYMOLOGI

hebreiska: גמר חתימה טובה

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Hebreisktalare
Masorti/Konservativa

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.), Borås

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.