G.C.T.

ALTERNATIV STAVNING

gct, GCT

Definitioner

  • 'En god försegling (i livets bok)'. Hälsningsfras som (traditionellt) används mellan Jom Kippur och Hoshana Raba.
  • Se även: g'mar chatima tova

exempelmening

  • GCT och chag sameach på dig!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Nyord

ETYMOLOGI

Hebreiska גמר חתימה טובה (g'mar chatima tova)

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Masorti/Konservativa
Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Annat

Uttalas "ge-ce-te", och är en förkortning (akronym) av den transkriberade hebreiska frasen, där g = ג, c = ח, t = ט. Frasen tros ha uppstått under 2000-talets början i Stockholm.

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.