dvarre

Definitioner

  • d'var tora; predikan; anförande baserat på Tora-avsnitt

exempelmening

  • Ingen traditionell shabbat-middag är komplett utan en “dvarre”, som kidsen tydligen säger idag.

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Nyord

ETYMOLOGI

Av hebreiska דבר תורה (d'var tora) 'predikan'

Who Uses This

Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Yngre
Judisk utbildning

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Annat

Den typ av förkortningskonstruktion som "dvarre" tillhör, är vanligt förekommande i svenska dialekter som exempelvis stockholmska; jmf. taxi > tarre, fisk > firre etc. Se även "barre", "hebbe".

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.