shleif

ALTERNATIV STAVNING

schlejf, shlejf, schleif

Definitioner

  • Att vara trött; tråkig

exempelmening

  • Jag är så shleif efter bilresan.
  • Filmen var riktigt shleif.

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Nyord

ETYMOLOGI

Se kommentar nedan.

Who Uses This

Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim
Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Annat

Shleif är sprunget ur jiddischens "shluf/shlof" (שלאָף), vilket betyder 'tupplur; sov', jmf. "shluffn/shloffn" (שלאָפן) 'sova'. Dock återfinns varken denna innebörd eller detta uttal på jiddisch, utan är snarare att betrakta som en innovation i Stockholm som skett under de senaste 20-30 åren. För liknande, se även "peisha", "deisha", "veishta" och "shkeip".

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.