beseder

ALTERNATIV STAVNING

b'seder

Definitioner

  • ok

exempelmening

  • Är det "beseder" att vi flyttar mötet till kl. sju?

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Modern hebreiska

ETYMOLOGI

modern hebreiska בסדר (b'seder) 'ok; iordning'

Who Uses This

Ungdomsledare/Madrichim
Hebreisktalare
Israeler
Yngre

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.