shkojach

ALTERNATIV STAVNING

shkoyach, shkoyach, yasher koach, yishar koach, יישר כוח

Definitioner

  • 'Bra jobbat!'; 'bra gjort!'; 'gratulerar'
  • Interjektion vanligen använd i samband med att någon har genomfört en synagogal uppgift, ex. alija, hagba, gelila, psiche, lejnen, d'var tora etc.

exempelmening

  • Vilken bra d'var tora du höll, shkojach!

SPRÅKLIGT URSPRUNG

Textuell hebreiska, Jiddisch

ETYMOLOGI

hebreiska jasher koach (יישר כוח) 'må du ha styrka' (koach 'styrka'); jiddisch (ja)sh(er)-kójech < jasher-kojech (יישר־כּוח)

Who Uses This

Ashkenazim
Religiösa
Traditionella/Ortodoxa
Jiddischtalare
Glämstaledare
Ungdomsledare/Madrichim

REGION(ER)

Stockholm (med omnejd), Göteborg (med omnejd), Skåne (Malmö, Lund, Helsingborg etc.)

Redigera     Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.