Välkommen till Lexikon över judisk svenska (LJS), världens första lexikon över svenska judars unika språkbruk. LJS är en databas för distinkta ord och uttryck som används av svensktalande judar i talat och skrivet språk. Likt Wikipedia och Urban Dictionary är också LJS en s.k. ”kollaborativ databas”, vilket innebär att alla besökare har möjligheten att själva lägga till ord och uttryck de använder och på så sätt bygger vi gemensamt lexikonets innehåll.

Ord som förekommer i databasen går att härleda till en rad olika – såväl historiska som nutida – språk som judar talat. Bland dessa hör exempelvis den hebreiska och arameiska som återfinns i Bibeln och rabbinsk litteratur, den jiddisch som i århundraden har uttryckt och kommunicerat judiskt liv i Östeuropa, samt den moderna hebreiska som talas i dagens Israel.

Genom att inkorporera dessa typer av ord i språkbruket markerar talarna inte enbart att de är judar, utan de markerar även att de är en viss typ av judar, och det finns många olika typer. Vissa är jiddischentusiaster, andra är engagerade i verksamheter kopplade till religiöst utövande, vissa känner starka band till Israel, andra har en livstid av engagemang inom judisk ungdomsverksamhet bakom sig, och en del är till och med alla de nyssnämnda samtidigt. Språk utgör en mycket viktig resurs för att kunna ge uttryck för ens identitet.

Studier visar att den typen av ord som förekommer i lexikonet nästan uteslutande används internt inom den svensk-judiska gruppen och är därför föga kända i det svenska majoritetssamhället (se Lebenswerd 2013) . LJS blir därför en viktig plattform där judar kan samla de specifikt judiska ord och uttryck de använder och dela med sig av dessa med andra.

LJS är sprunget ur den engelskspråkiga motsvarigheten Jewish English Lexicon (JEL) som startades 2007. JEL grundades av en av dagens främsta forskare inom judisk lingvistik, Sarah Bunin Benor. Utöver den forskning och undervisning som Benor bedriver om amerikanska judars språkbruk är hon även dedikerad till att stödja övrig forskning om andra judiska språk som talas runt om i världen, bl.a. genom hemsidan The Jewish Language Research Website där studiet av judiska språk tillgängliggörs för en bredare publik.

LJS är det första lexikonet av sitt slag; svenska judars språkbruk har inte blivit dokumenterat på det här sättet tidigare. Projektet har en förhoppning om att LJS ska fungera som en plattform där det unika judisk-svenska språkbruket ska dokumenteras, spridas och föras vidare till nästkommande generationer.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga upp lexikonet och förfina dess innehåll. Om du upptäcker att något ord saknas, lägg till det. Om du tycker att ett ord har definierats felaktigt, eller vill tillägga något, är det bara att klicka på Redigera-knappen. Alla ändringar modereras.

Vi uppmuntrar alla besökare att utforska lexikonet genom att använda något av de olika sök- och filtreringsfunktionerna som finns tillgängliga, att delta i diskussioner i LJSs forum, och sist men inte minst, att bidra genom att lägga till nya uppslagsord. Hjälp oss att bygga historia och stärka användandet av judisk svenska.

Tack!

GÅ VIDARE TILL LEXIKONET

Arbetet kring LJS har möjliggjorts tack vare finansiellt understöd från the American Academy for Jewish Research Special Initiatives Fund och the Dorot Foundation.